Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na najem lokalu użytkowego 
ul. Lelewela 4 parter