Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na najem 
lokalu użytkowego ul. Białostocka 11 lok. 1