Wykaz lokalu użytkowego do oddania w najem w trybie przetargowym

ul. Białostocka 11 lok. nr 1