Gmina Sokółka - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce
informuje, że od dnia 15 września 2021 r. będą odbywały się zebrania
Wspólnot Mieszkaniowych oznaczonych jak w załączonym harmonogramie.

Załącznik