ZGKiM ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali użytkowych: 
ul. Białostocka 32 lok. nr 1 i lok. nr 3"