Wykaz dotyczący lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie ZGKiM w 
Sokółce przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym
– ul. 1 – go Maja 17 lok.2.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.