Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa ośmiu kontenerów mieszkalnych.

 

Załączniki do treści: (pdf*)

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa

4. Przedmiar robót


5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Wyjaśnienie treści SIWZ

7. Plan przyłączy sanitarnych

8. Kontener rzut

9. Kontener rzut przyziemia - elektryka

10. Kontenery rzut 8 sztuk


 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawa ośmiu kontenerów mieszkalnych

1. Informacja z otwarcia ofert na dostawę ośmiu kontenerów mieszkalnych (pdf*)


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Podpisany dokument (pdf*)

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.