Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

Załączniki (pdf*):

1. Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2019.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.

3. Opis stanowiska pracy.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Klauzula informacyjna.

 


 Lista kandydatow spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Lista kandydatów.

 


 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

1.Informacja.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.