Załączniki do pobrania(pdf*):

1. Harmonogram zebrań wspólnot w 2018 roku.


Pełnomocnitwo dla swej ważności powinno zostać udzielone w obecności pracownika ZGKiM w Sokółce, bądź posiadać podpis poświadczony notarialnie.

2. Druk pełnomocnictwa.