Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

Załączniki (pdf*):

1. Zarządzenie wewnętrzne Nr 13/2018

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.

3. Opis stanowiska pracy.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Klauzula Informacyjna.


 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne.

1. Podpisany dokument (pdf*)


 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Podpisany dokument (pdf*)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.