Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

Załącznik (pdf*):

1. Ogłoszenie.

2. Kwestonariusz osobowy.


 Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. finansowych

Załącznik (pdf*):

1. Lista kandydatów


 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik (pdf*):

1. Informacja

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.